αγαρικίδες

(agaricaceae).Οικογένεια των βασιδιομυκήτων, στην οποία ανήκουν πολλά μανιτάρια. Είναι φυτά σαρκώδη συνήθως, από τα οποία πολλά είναι φαγώσιμα και άλλα δηλητηριώδη. Μερικά είδη είναι παρασιτικά, ενώ τα περισσότερα είναι σαπροφυτικά και παίζουν μεγάλο ρόλο στην αποσύνθεση νεκρών φυτικών υπολειμμάτων. Ένας άλλος σπουδαίος ρόλος των α. είναι ο σχηματισμός μυκορρίζων με ρίζες δασικών δέντρων. Πρόκειται για μια συμβιωτική σχέση ανάμεσα στις υφές του μύκητα και στις ρίζες των ανώτερων φυτών. Από την ένωση αυτή το όφελος είναι αμοιβαίο και έχει αποδειχτεί ότι πολλές αναδασώσεις έχουν αποτύχει γιατί το έδαφος δεν μπολιάστηκε με τον κατάλληλο μύκητα. Τα μανιτάρια είναι μόνο το αναπαραγωγικό τμήμα από τον βιολογικό κύκλο των α. και ονομάζονται καρποφόρα. Κάτω από το έδαφος κρύβονται οι υφές που αποτελούν το βλαστητικό τμήμα του βιολογικού κύκλου. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οικογένειας των α. είναι ότι τα καρποφόρα, στην αρχή της ανάπτυξής τους, περιβάλλονται από έναν πέπλο. Καθώς το μανιτάρι αναπτύσσεται, o πέπλος σκίζεται και παραμένει σαν κύπελλο ή κολλάρο, σαν ένας ή περισσότεροι δακτύλιοι στη βάση του στύπου. Στους α. ανήκουν πάνω από 4.000 είδη μυκήτων που κατατάσσονται σε 90 γένη, από τα οποία τα σπουδαιότερα είναι o αμανίτης, το αγαρικό και o υπνοφόρος. Οι φαγώσιμοι α. είναι ιδιαίτερα γευστικοί και γι’ αυτό και στη Γαλλία τους καλλιεργούν σε ειδικούς χώρους. Μαγειρεύονται συνήθως με βούτυρο και άφθονα μπαχαρικά.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • λεπιωτή — η βοτ. γένος βασιδιομυκήτων τής οικογένειας αγαρικίδες. [ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. lepiota (< λέπιον < λέπος)] …   Dictionary of Greek

  • φολιωτή — η, Ν (μυκητ.) γένος βασιδιομυκήτων, που ανήκει στην οικογένεια αγαρικίδες τής τάξης αγαρικώδη τής κλάσης υμενομύκητες και περιλαμβάνει 120 περίπου είδη, από τα οποία ορισμένα είναι εδώδιμα. [ΕΤΥΜΟΛ. Διεθνής επιστημον. όρος, πρβλ. νεολατ.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.